home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Op zeven verschillende locaties in Genk-Noord stellen we voor om over te gaan tot een afsluiting voor het autoverkeer. 

8
13

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Waterscheistraat

Voorgesteld wordt om de Waterscheistraat ter hoogte van de N76 Hoevenzavellaan af te sluiten voor het autoverkeer.  Aangezien elk kruispunt een potentieel gevaarlijk punt is, wordt voorgesteld om het dit aantal kruispunten te verminderen en het gemotoriseerd verkeer te sturen naar het beveiligd kruispunt N76-Achterstraat. 

Stad Genk
1 3
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Guillaume Lambertlaan - Streepkenstraat

De wijk Driehoeven takt op maar liefst 6 plaatsen aan op de Guillaume Lambertlaan. Aangezien elk kruispunt een potentieel gevaarlijk punt is, wordt voorgesteld om het aantal kruispunten sterk te verminderen. Rekening houdend met structuur van de wijk en de logische rijroutes worden verschillende afsluitingen voor autoverkeer voorzien, waarvan het kruispunt van  de Guillaume Lambertlaan en de Streepkenstraat er eentje is.

 

Stad Genk
0 2
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Guillaume Lambertlaan-Wandelstraat 

De wijk Driehoeven takt op maar liefst 6 plaatsen aan op de Guillaume Lambertlaan. Aangezien elk kruispunt een potentieel gevaarlijk punt is, wordt voorgesteld om het aantal kruispunten sterk te verminderen. Rekening houdend met structuur van de wijk en de logische rijroutes worden verschillende afsluitingen voor autoverkeer voorzien, waarvan het kruispunt van  de Guillaume Lambertlaan en de Wandelstraat er eentje is.

De Wandelstraat behoudt éénaansluiting ter hoogte van de Hulshagenstraat en de ingewikkelde wegenstructuur wordt vereenvoudigd waardoor het groen plein beter tot zijn recht komt en de ontsluiting leesbaarder en veiliger wordt

Stad Genk
0 0
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Leon Dereuxstraat

Voorgesteld wordt om de  Leon Dereuxstraat ter hoogte van de N76 Torenlaan af te sluiten voor het autoverkeer.  Aangezien elk kruispunt een potentieel gevaarlijk punt is, wordt voorgesteld om het aantal kruispunten te verminderen en het gemotoriseerd verkeer te sturen naar het kruispunt Torenlaan-Socialestraat of Torenlaan-Cockerillplaats.

Stad Genk
0 3
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Driehoevenstraat x Wandelstraat

Ter hoogte van het plein wordt een afsluiting voor autoverkeer voorzien. Hierdoor komt er meer ruimte vrij voor ontharding, en zal het eenvoudiger worden in zijn gebruik voor de weggebruiker.

Stad Genk
0 1
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Lucien Londotstraat

Ter hoogte van feestzaal Laila wordt voorgesteld de reeds aangelegde knip effectief in dienst te stellen. Hierdoor wordt de wijk Zwartberg-Noord 100% gevrijwaard van sluipverkeer en wordt het doorgaand verkeer afgeleid naar het nieuwe knooppunt Torenlaan dat hiervoor werd ontwikkeld.

Stad Genk
0 1
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Mulstraat

De verdwenen afsluiting ter hoogte van de ventweg wordt terug voorzien, met als doel het sluip- en zoekverkeer door de Tronkstraat te voorkomen.

Stad Genk
0 2
lees meer

Voorstellen vanuit de stad - wegafsluitingen

Guillaume Lambertlaan - Stukstraat

De wijk Driehoeven takt op maar liefst 6 plaatsen aan op de Guillaume Lambertlaan. Aangezien elk kruispunt een potentieel gevaarlijk punt is, wordt voorgesteld om het aantal kruispunten sterk te verminderen. Rekening houdend met structuur van de wijk en de logische rijroutes worden verschillende afsluitingen voor autoverkeer voorzien, waarvan het kruispunt van de Guillaume Lambertlaan en de Stukstraat er eentje is.

 

Stad Genk
0 1
lees meer