home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Jullie voorstellen

Welke maatregelen stellen jullie voor om Genk-Noord veiliger te maken?

13
4

Deze voorstellen werden reeds ingediend

Willekeurig Populair Recent

Jullie voorstellen

Niet meer parkeren op het deel van de Kruidenlaan naar de Hoevenzavellaan.
Door geparkeerde auto's is er nog maar één rijstrook beschikbaar en dat dichtbij het kruispunt Kruidenlaan/Hoevenzavellaan.
Peter v.
0 2
lees meer

Jullie voorstellen

Afsluiting bosweg aan de garages van Azalealaan 2 en 4!
Afsluiting aan de garages van de Azalealaan 2 en 4 wegens enorme geluidsoverlast van scooters, hangjongeren en mountenbikers. En sluikstorten! Dit probleem is al jaren bezig, schepen van genk cuchiare allessandro en buurtwerking zwartberg zijn op de hoogte, maar er gebeurt niets!
Elisabeth J.
1 0
lees meer

Jullie voorstellen

veiliger Hoevezavellaan (N76)
De ondertunneling van de N76 daar blijven wij voor gaan: In afwachting wenst een groot deel van de inwoners dat de snelheid op de Hoevezavel ook naar 50 Km per uur wordt gebracht. Ook aan alle oversteekplaatsen voor voetgangers de oversteektijd wordt verlengt. Dat de oversteek aan het tankstation dat onlangs alleen teruggebracht is als oversteekplaats alleen voor fietsers, er terug een zebrapad komt “dit is een belangrijke oversteek dat gebruikt door voetgangers die van Zwartberg naar Waterschei gaan en omgekeerd” Dat het fietspad aan het pompstation wordt omgeleid achter het pompstation door. Er is plaats genoeg hiervoor. Waarom dit voorstel? Men kan tegenwoordig hier niet alleen tanken maar het is een winkel (Delhaize) waar men ook kan winkelen zonder te tanken. Dus meer verkeer en gevaarlijk wanneer auto’s terug op de N76 rijden. Het fietspad langs de winkelstraat moet volgens veel inwoners verplaatst worden.
- Of men maakt van de ventweg een fietsstraat.
- Of men gebruikt de vrijgekomen ruimte om het parkeren op een andere manier in te richten (Zie suggestie in Bijlage) het is dan een van het verkeer gescheiden fietspad.
Gianmario M.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

(geen) voorrang van rechts
Op deze autoweg geldt een snelheid van 50km/u. Al te vaak trekken de voertuigen op vanaf de bocht in de Achterstraat tot meer dan 50km/u, terwijl er een voorrangsregel geldt van rechts. Dit wordt vaak te laat of niet opgemerkt door bestuurders en zorgt voor gevaarlijke situaties naar zowel automobilisten als voetgangers en fietsers.
Bram V.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Verkeersluwe Meeuwerstraat langs La Biomista tot in Houthalen-Oost door afsluiting van de Meeuwerstraat richting Houthalen-oost te behouden .
Geen sluikverkeer naar Houthalen-Oost door deze woonwijk. Het plaatsen van een verkeersremmer ter hoogte van de Peerdsmeer kan best geplaatst worden in de Meeuwerstraat VOORBIJ de ingang Peerdsmeer. Omdat het verkeer dat naar de Peerdsmeer moet toch al zal afremmen om de straat in te rijden. Zij die verder de Meeuwerstraat inrijden zullen moeten inhouden voorbij de ingang Peerdsmeer en zo snelheid minderen. Belangrijk is dat de afsluiting van de Meeuwerstraat naar Houthalen-Oost, zoals ze nu al enkele jaren is, behouden blijft. Aan ingang La Biomista mag het bord dat de afsluiting aangeeft van de Meeuwerstraat best wat groter worden aangegeven. De bezoekers van la Biomista en aansluitend Nomadland met de vele standjes zullen veiliger de straat kunnen oversteken. Omdat ook hier voorrang van rechts geldt, kan best een witte driehoek op de straat geschilderd worden en dit ter hoogte van de 2 zijwegen.
Jan S.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Algemene Verkeersproblemen (vooral parkeren)
In de zuid cité zouden rond alle pleintjes eenrichtingverkeer veel problemen oplossen. Het einde van de vredestraat waar naar het kruispunt met de Alex. Galopinstraat is het dubbel parkeren een groot probleem. Hier zou een oplossing moeten komen. Door heel de wijk zou men een goed doordachte parkeerbeleid moeten uitdokteren waar men straat per straat in samenspraak met de bewoners van de straat er een oplossing bedenkt.
Gianmario M.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Kleuterschool de ballon+ de A. Gallopinstr
De kleuterschool ( oversteekplaats) meer zichbaar en veiliger maken, bij de bocht voor het zebrapad zijn alleen wittelijnen getekend, veel auto's , vrachtwagens, bussen, komen in snelheid aan en rijden over de strepen, als daar paaltjes worden gezet is iedereen verplicht om te vertragen en zijn de kleuters meer zichbaar en veiliger als ze staan te wachten om te oversteken, de hele A. Galopinstraar is nu zone 30. Veel bestuurders weten het niet, het bord staat veel te ver en er zijn geen herhalingsborden, de andere oversteek plaatsen ter hoogte van de vredestraat en halenstraat zijn ook niet veilig ivm hoge snelheid ( ondanks zone 30). Waarom ook daar niet snelheidremmers zetten? Er word veel gebruik gemaakt van de zebrapaden en zeker die bij de vredestraat ivm bushalte. Over het afsluiten van de hardstraat vind ik geen goede oplossing, alle verkeer die dan in de cite' moet of bij de buurtwinkel moet zijn gaan dan allemaal via de vredestraat rijden, waar nu ook al erg druk, onveilig is.
Sara P.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Gouverneur Alex. Galopinstraat veiliger
Hier is meestal en vooral in het weekend een parkeerprobleem; En er wordt te snel gereden. Men kan eventueel de rijweg versmallen zodat men niet meer kan ingehaald worden. De middenbermen wordt dan breder en men kan overwegen om er schuine parkeerplaatsen te maken (zie schets). Voorbij de rotonde van de Zuidplaats zou er eventueel een middenberm kunnen komen tot aan de zonnebloemstraat Zo kan de weg een verkeersluwe straat worden. De bewoners van de wijk zijn al lang vragende partij om de bushalte aan de Berghoussite aan het einde van de vredestraat te verplaatsen voor bij het kruispunt. Dit om de zichtbaarheid aan het kruispunt te verbeteren.
Gianmario M.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Verkeersveilgheid Meeuwerstraat
Geen parking voor La biomista in de meeuwerstraat, zoals initeel bedoelt was. Er is veel verkeer in de straat door de bezoekers van la biomista die illegaal parkeren op het gazon langs de weg. parking van la biomista hoort niet thuis in een straat van een woonwijk wat het ook onveiliger maakt in deze straat.
sandro P.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Eénrichtingsverkeer Arbeidsstraat
Voor de veiligheid van onze leerlingen en collega's dienen we een voorstel in om éénrichtingsverkeer te hanteren op het het gedeelte voor De Wissel en De Appelboom en een rotonde op het kruispunt van de Arbeidsstraat en de Zonnebloemstraat.
Wim D.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Knip/afsluiting Heideblook
In de eerdere verschenen plannen/voorstellen werden er afsluitingen voorzien in de wijk Heideblook. Dit om het sluipverkeer in de wijk te verminderen. Deze zijn momenteel niet meer terug te vinden in de voorstellen. Sluipverkeer doorheen de wijk tussen Hoevelzavel en G. Lambertlaan + Zaveldries en G. Lambertlaan vormen dagelijks hinder. Zelfs vrachtwagens maken hiervan gebruik. Ook de niet aangepaste snelheid van “luide” wagens vormen een probleem.
Kristof T.
0 0
lees meer

Jullie voorstellen

Arbeidsstraat (Fietsstraat)
De bocht waar de Waterscheistraat overgaat naar de Arbeidsstraat zou wat breder kunnen gemaakt worden daar het een knelpunt is; Zeker omdat er constant fietsers de baan oprijden.
Constant rijden er ook fietsers op het voetpad die langs de volkstuintjes loopt.
Voorstel:
- De inrijstrook van het fietspad die van de KRC Genk weg komt wat breder maken zodat de fietsers meer plaats hebben.
- Aan het begin van het voetpad een sas plaatsen zodat de fietser verplicht zullen worden om op de weg te fietsen.
- Daar de Arbeidsstraat de drukke verbinding fietsroute is tussen de fietsknooppunten KRC Genk en LABIOMISTA, er een fietsstraat van maken met aantekeningen op de weg dat men kan zien dat men op een Fietsstraat rijdt.
- Er moet ook iets gebeuren aan de oversteekplaats voor de fietsers en voetgangers, aan de oversteek van de zuid cité naar de noord cité.

Aan het pleintje bij de buurtwinkel aan de waterscheistraat en Haardstraat fatsoenlijke parkings aanleggen zodat de bewoners aldaar en de klanten van de buurtwinkel genoeg en goede parkeergelegenheid krijgen.

De bocht tussen Waterscheistraat en Haardstraat heraan leggen om de voertuigen de kans te geven zonder te stoppen hun bocht te nemen.

Gianmario M.
0 1
lees meer

Jullie voorstellen

Eénrichtingsverkeer Halenstraat
Zorg voor een knip of verbod doorgang naar links in de Halenstraat, net zoals in de Haardstraat en tegelijkertijd een parkeeroplossing voor de aanpalende woningen. Maar al te vaak rijden auto's hier in de beiden richtingen waardoor je, omwille van geparkeerde voertuigen vaak vast komt te zitten. Maak een verbod op doorgang naar links (dus enkel rechtdoor) zodat tegenliggers de andere weg kunnen volgen. (zoals een rond punt)
Bram V.
0 0
lees meer