Skip to main content
home-page
Skip to main content
home-page

Fases van het project

Het traject loopt van oktober 2020 tot en met februari 2021 en dit in verschillende fases.

fase 1: enquête
fase 2: indienen ideeën
fase 3: feedback ideeën

Op deze manier wordt eerst input verzameld over het belang van vrijetijdsbeleving voor de Genkse jongeren. Daarna kunnen ideeën worden ingediend, die op hun beurt worden doorgegeven aan het Genks stadsbestuur.